विवरण-श्लोक २

बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः,

मायाकल्पितदेशकालकलनावैचित्र्यचित्रीकृतम्‌।

मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया,

तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥२॥

 ब्रह्म आणि विश्व यांच्यातील ‘कार्यकारण भाव’ शंकराचार्य या श्लोकात स्पष्ट करीत आहेत. ब्रह्मतत्त्व हे अनादि आहे, ते स्वयंभू, सर्वशक्तिमान , परिपूर्णशक्तीने युक्त  आहे.  विश्वाची उत्पत्ती करण्यासाठी त्याला कोणत्याही  साधनांची आवश्यकता नसते हा शंकराचार्यांचा आणखी एक महत्त्वाचा सिद्धांत ! तो स्पष्ट करण्यासाठी ते इथे बीजांकुरन्यायाचा आधार घेतात. बीजामधे ही शक्ती असते की त्याने अंकुरात परिणत व्हावे, त्याप्रमाणे ब्रह्मामधे देखील विश्वात परिणत होण्याची शक्ती असते. निर्मितीपूर्वी हे विश्व त्या ब्रह्मामध्ये निर्विकल्प, सुप्त अवस्थेत असते. मायेने त्याला देश, काल इ. भेदाभेद दाखवून प्रत्यक्षात आणले जाते. एखादा गारुडी/मांत्रिक आपल्या जादूविद्येने अचानक काही गोष्टी निर्माण करतो वा एखादा योगी ज्याप्रमाणे चमत्कार घडवतो त्याप्रमाणे हे आहे. नासदीय सूक्तामधे देखील सृष्टीच्या उत्पत्तीपूर्वी काहीच नव्हते अशा प्रकारचे उल्लेख आढळतात. ‘लीलामात्रं तु कार्त्स्न्यम् ।’ अशासारख्या ब्रह्मसूत्रांत सुद्धा केवळ स्वेच्छेने खेळ म्हणून ही सृष्टी निर्माण झाली, असे उल्लेख आढळतात. या विश्वाच्या पसार्‍यामागचा कार्यकारणभाव ज्यामुळे समजतो अशा त्या श्री दक्षिणामूर्ती ला माझा नमस्कार असो. 

या श्लोकात दक्षिणामूर्ती रूपातील शिवाच्या  स्रष्ट्रुत्व या गुणाचा उहापोह होतो आहे.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

w

Connecting to %s